top of page

Zavestno po pravi poti: masterclass ZADIHAJ

Updated: Feb 26


V današnjem svetu, kjer hitrost življenja in tehnološki napredek prinašata tako udobje kot tudi stres, se mnogi od nas znajdemo v vrtincu nenehnih obveznosti in pritiskov, ki nam preprečujejo, da bi živeli polno in smiselno življenje. Pogosto se zdi, da smo izgubili stik z nečim bistvenim v sebi, z nečim, kar presega vsakodnevne skrbi in materialne dosežke. V tem kontekstu je to več kot le program; je vabilo k potovanju nazaj k sebi, v sebe, k odkrivanju globljega smisla in povezanosti, po kateri mnogi med nami hrepenijo.


Združili smo starodavne modrosti in sodobne pristope k osebnostnemu razvoju ter prizemljeni duhovnosti. Program je zasnovan kot evolucija osebne zavesti, ki udeležencem omogoča, da presežejo omejitve svojega uma, premagajo strahove in odkrijejo neizmerno moč, ki tiči v vsakem izmed nas. Skozi skrbno zasnovane module, udeleženci raziskujejo globine svoje duše, se naučijo tehnik čuječnosti in meditacije ter vzpostavijo trdnejši stik z notranjo modrostjo in močjo.


V času, ko hitenje in zunanji pritiski pogosto zameglijo našo sposobnost videti jasno, "ZADIHAJ" ponuja priložnost, da zadihamo s polnimi pljuči, se ponovno povežemo z našim bistvom in zaživimo življenje, ki ni le odziv na zunanje dražljaje, ampak odraz naše najgloblje resnice in potenciala. "ZADIHAJ" je zato več kot le program – je preobrazba, ki vodi k večji zavesti, globljemu miru in osebnem preporodu. Je odgovor na to, kako lahko vsak izmed nas najde smisel, zadovoljstvo in povezanost, po kateri hrepenimo. Dobrodošli na potovanju nazaj k sebi.


Včasih se niti ne zavedamo vzorcev, ki jih je inštalirala ideologija kot tirnice, po katerih želijo, da vodimo svoja življenja. In to ponotranjimo, vzamemo za svoje. Podobno je pri vzgoji in odnosu do staršev ali vrstnikov. Želimo pripadati nekomu, potrebo imamo, da smo del socialnega okolja, ki nas sprejema. In zato je pogosto težko ostati pri-jazen in pri-seben. Včasih pa gre samo za neke navade, ki sčasoma ne služijo več namenu, zarjavijo, a smo preleni, da bi jih zamenjali z novimi in se prerodili, prenovili. Še avto prej zamenjamo, kot opustimo nezdrave navade.

Kakorkoli, vsakomur svoje. Vsak v svojem svetu po svojih močeh sveti.


Če želiš podporo pri prenovi, je tu 3-mesečni masterclass razvoja zavesti.

Celovit pristop. Po korakih. Zrno na zrno.

V treh mesecih se pozna sprememba.

Tudi plačaš lahko po korakih. Iz meseca v mesec. Morda pa ni to to in pač ni treba iti po tej poti z nami do konca, saj so še druge.
 

Struktura programa


Program "ZADIHAJ" sloni na več ključnih izhodiščih, ki skupaj tvorijo močan temelj za osebno in duhovno preobrazbo ter zdravje na vseh nivojih. Te osnove so oblikovane tako, da udeležencem nudijo celovito orodje za razvoj zavesti in osebnostne rasti.


1. Moč umirjenosti in prisotnosti

V hitrem tempu sodobnega življenja pogosto izgubimo stik s trenutkom in s svojim notranjim mirom. "ZADIHAJ" postavlja zavestno umirjenost v središče svojega pristopa, saj je pozorna prisotnost ključna za odkrivanje notranje modrosti in moči. Učenje tehnik dihanja, meditacije in čuječnosti pomaga udeležencem, da vzpostavijo stik s sedanjostjo, kar je prvi korak k globoki osebni preobrazbi. Ob tem bomo od vsega začetka izvajali tudi gibalne vaje za boljšo energijsko pretočnost in telesno moč.


2. Osebnostna preobrazba

Eden izmed temeljev programa je preseganje zastarelih vzorcev mišljenja, ki so postali ovire na poti do izpolnjenega življenja. "ZADIHAJ" udeležencem ponuja orodja in tehniko za prepoznavanje, soočanje in transformacijo teh notranjih ovir, kar omogoča prostor za rast in razvoj notranjih potencialov. Nekaj pozornosti bomo posvetili tudi zdravi prehrani in seveda higieni pri čustvovanju.


3. Duhovna rast

Program vključuje raziskovanje in razumevanje znanstveno podprtih prizemljenih duhovnih praks in učenj, ki spodbujajo širjenje zavesti in globljo povezanost in integracijo. Skozi starodavna znanja in sodobne pristope k duhovnosti, "ZADIHAJ" pomaga udeležencem razviti razumevanje sebe kot dela večje celote, kar prinaša globok občutek smisla in pripadnosti. Način, kako se da to združiti lahko preverite na spodnjem videu.


4. Skupnost in podpora

Pot osebnega in duhovnega razvoja je intimna, a včasih zato lahko osamljena. Program je zato spletne narave, da si vsak vzame svoj čas in v miru usvoji podana znanja in izvaja naloge. Zraven pa bomo ustvarili močno skupnost podobno mislečih posameznikov, ki nudijo podporo, razumevanje in prostor za deljenje izkušenj. Ta skupnostni vidik programa je ključen za vzdrževanje motivacije in zavezanosti procesu rasti. Zato bo na spletni strani za udeležene dostopen tudi skupinski forum.


 
Razvoj zavesti


Vse zgoraj našteto, seveda pa to ni vse, kar dobite v treh mesecih, predstavlja temeljno komponento za zdravje ter osebno preobrazbo in duhovno rast. To potovanje je zasnovano tako, da udeležencem omogoča postopno razširjanje njihove zavesti preko skrbno zasnovanih modulov.


Izbrani strokovni poudarki, ki utemeljujejo program:

  1. Nevroplastičnost: Sodobna nevroznanost potrjuje, da praksa imaginacije, meditacije in čuječnosti lahko spremeni strukturo in delovanje možganov (na povezavi lahko poslušaš kratko razlago) - koncept, znan kot nevroplastičnost. Redna meditativna praksa lahko poveča gostoto sive snovi v predelih možganov, povezanih z zavedanjem, samozavedanjem in sočutjem, hkrati pa zmanjša aktivnost v amigdali, ki je povezana s stresom in strahom.

  2. Psihična odpornost: Spreminjanje zavedanja preko meditacije, čuječnosti in vednosti pomaga pri razvoju večje psihološke odpornosti. Uči nas, kako ostati prisotni in uravnoteženi kljub izzivom, kar zmanjšuje vpliv stresa na naše življenje in izboljšuje naše splošno duševno zdravje.

  3. Čustvena inteligenca: Prakse, ki spodbujajo širjenje zavesti, prispevajo k razvoju večje čustvene inteligence, vključno z empatijo, samoregulacijo in socialnimi veščinami. To so ključne kompetence za uspešno medosebno interakcijo in gradnjo smiselnih odnosov.


Koristi za posameznika

  1. Večje samozavedanje: Potovanje skozi širjenje zavesti omogoča posameznikom, da se globoko povežejo s svojimi mislimi, čustvi in telesnimi občutki, kar vodi do večje samozavesti in avtentičnosti.

  2. Notranji mir in zadovoljstvo: Redna praksa ozaveščanja lahko prinese občutek notranjega miru in zadovoljstva, saj uči, kako preseči površinske vzorce reagiranja in se povezati z globljim občutkom stabilnosti in miru.

  3. Povečana prisotnost: Življenje v trenutku brez pretiranega ukvarjanja s preteklostjo ali skrbjo za prihodnost omogoča posameznikom, da v polnosti izkusijo in cenijo svoje življenje, kar vodi do povečanega zadovoljstva in sreče. Eden od ciljev je negovati pretočnost in strast do življenja.


Koristi za človeštvo

  1. Spodbujanje sočutja in razumevanja: Ko posamezniki razvijajo globlje samozavedanje in empatijo, to vodi do večjega razumevanja in sočutja do drugih. To ima lahko transformacijski učinek na medosebne odnose in družbo kot celoto, spodbuja mirnejše sožitje in medsebojno podporo.

  2. Zmanjševanje konfliktov: Z večjo čustveno inteligenco in zmožnostjo samoregulacije lahko posamezniki bolje obvladujejo konflikte, kar vodi k manj nesporazumom in večji harmoniji v skupnosti.

  3. Trajnostni razvoj in skrb za okolje: Zavest o povezanosti vsega živega, ki gradi mrežo življenja, lahko spodbudi bolj trajnostne življenjske vzorce. Ko se posamezniki zavedajo vpliva svojih dejanj na okolje, so bolj motivirani za sprejemanje odgovornih odločitev, ki koristijo planetu Gaja. 

Od možganov do sveta in svetega


Razumevanje zgradbe možganov in pomena vključevanja ter razumevanja desne polovice, kot to razlaga Ian McGilchrist, je temeljnega pomena za celostni pristop k osebnostnemu in duhovnemu razvoju, ki ga zasleduje program "ZADIHAJ". McGilchrist, ki ga študiram zadnja leta, v svojih delih poudarja, da sta obe polovici možganov ključni za različne vidike našega razmišljanja, čutenja in zaznavanja sveta, a da v sodobni družbi pogosto prevladuje na levo polovico usmerjen način mišljenja, ki je analitičen, logičen in usmerjen na podrobnosti. Ta način mišljenja je nujen za določene naloge in funkcije, vendar lahko, če prevlada in vodi, omeji našo sposobnost razumevanja širših kontekstov, globlje povezanosti in smisla.

Desna polovica možganov, ki jo McGilchrist izpostavlja kot ključno za razumevanje celotne slike, medsebojne povezanosti in globljega, kvantnega ter intuitivnega zaznavanja sveta, ponuja bogat način dojemanja, ki je bistven za osebno in duhovno rast. Ta polovica podpira našo sposobnost empatije, intuicije, metaforičnega mišljenja in estetskega vrednotenja. V kontekstu masterclassa ZADIHAJ je spodbujanje pravilnega odnosa med obema polovicama možganov temeljno za razvoj polnega potenciala posameznika, saj omogoča bolj holističen pogled na življenje in krepi povezavo z notranjim jazom in zunanjim svetom.


Premik k bolj poudarjenemu vključevanju in razumevanju desne polovice možganov je nujen za preseganje omejitev, ki jih narekuje prevladujoča možgansko levo usmerjena družbena paradigma. Takšen premik omogoča posameznikom, da razvijejo globlje razumevanje sebe, svojih medosebnih odnosov in sveta okoli sebe. Prav tako spodbuja razvoj ustvarjalnosti in sposobnosti, da vidimo stvari v novi luči, kar je ključno za osebni razvoj in reševanje kompleksnih problemov našega časa.

Zato program ponuja in ustvarja prostor za raziskovanje in integracijo globljih, intuitivnih vidikov naše narave, ki jih desna polovica možganov najbolj podpira. S tem program ne samo da spodbujamo osebno in duhovno rast, temveč prispevamo k širšemu premiku v družbi proti bolj uravnoteženemu, povezanemu in celostnemu načinu bivanja. Vsak posameznik šteje!

 


Zaključni nagovor


V časih, ko se morda zdi, da hitrost sveta okoli nas komaj dopušča prostor za dih, se je pomembno spomniti, da je znotraj nas prostor miru, moči in neskončnega potenciala. Masterclass ZADIHAJ predstavlja priložnost, da se ponovno povežemo s tem notranjim svetiščem, da najdemo tisto, kar je resnično pomembno, in da se naučimo živeti z večjo zavestjo, sočutjem in celovito. In ker je to v duha ovito, posledično tudi duhovito.


Osebna in duhovna rast, boljše zdravje in dobro počutje niso le želje ali cilji; gre za pot in s tem proces, pri katerem vsak korak prinaša ugodne spremljevalne učinke. Program je zasnovan tako, da vas vodi skozi to potovanje z ljubeznijo, modrostjo in strokovno podporo. S praksami, ki krepijo um, telo in duha, ta program ne le odgovarja na potrebo po tišini in miru v hrupnem svetu, temveč omogoča globoko preobrazbo, ki prinaša trajne spremembe. V treh mesecih se boste naučili, kako negovati svoje zdravje in dobro počutje ter kako vzpostaviti globoko povezanost s seboj, z drugimi in s svetom. Ta program ni le potovanje nazaj k sebi; je odpravljanje ovir in opuščanje navad, ki preprečujejo vaše polno dihanje in s tem polno življenje, vašo polno prisotnost v tem čudovitem, a včasih zahtevnem življenju. Zato je potrebna INTEGRITETA V TENZEGRITETI, večkrat poudarim na delavnicah.


Masterclass ZADIHAJ vas vabi, da v času, ko se zdi, da svet komaj diha, najdete moč in lepoto v dihanju s polnimi pljuči - s polno zavestjo, modro in z ljuboživo namero. V treh mesecih se lahko naučite in naredite veliko; lahko začnete transformacijo, ki ne bo spremenila le vašega življenja, ampak lahko s svojim zgledom in energijo pozitivno vplivate tudi na svet okoli sebe.

To je resnično poseben program, ki ponuja celovit pristop k rasti in razvoju. Vanj vlagam vsa svoja znanja na način, ki ustvari sinergijski presežek. Vabim vas, da se nam pridružite na tem izjemnem potovanju. Dovolite si začutiti polnost življenja, odkriti svojo notranjo moč in živeti z globljim smislom in zadovoljstvom. Naš čas je zdaj. Zadihajte s polnimi pljuči in naredite prvi korak na poti k sebi.ANALOGIJA kot spoznavna metoda


Za zdravje je ključno, da ohranjamo primeren pH krvi, ki lahko niha med 7.35 in 7.45.

Ne premalo, ne preveč. Ta pH dejansko pomeni potencial vodikovega iona.


Za dobro življenje človeka na tem planetu Zemlja je ključno, da ohranjamo primeren pZ, ki niha med božanskim in živalskim. Ne preveč, ne premalo.

Ta pZ je potencial Zavesti. Vpeti med nebo in zemljo. Ne nad oblaki in ne pod zemljo. Ravno prav napeti.


Zavest je potencial univerzalnega polja, ki se preko nas uresničuje!

Torej bomo na 3-mesečnem masterclassu razvoja zavesti iskali vsak svojo idealno življenjsko vpetost in ljuboživo napetost. S pomočjo tehnik, vaj in nalog pa bomo uglaševali naše bitje.


425 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page